The Curriculum Content of the Training

1.   Farmer behaviour that may cause agricultural pollution

2.   The Effect of Plastic Wastes on the Environment

3.   Inaccurate habits in agricultural practices

4.   Examples of good practices for environmentally friendly agriculture


The Curriculum Content of the Training

1.   Farmer behaviour that may cause agricultural pollution

2.   The Effect of Plastic Wastes on the Environment

3.   Inaccurate habits in agricultural practices

4.   Examples of good practices for environmentally friendly agriculture


1. Tarımsal kirlenmeye neden olabilecek çiftçi davranışları

2. Plastik Atıkların Çevreye Etkisi

3. Tarımsal uygulamalarda yanlış alışkanlıklar

4. Çevre dostu tarım için iyi uygulama örnekleri